chart a course of action

  1. Verb tutulacak yolun planını çizmek