chattel mortgage

  1. menkul mal ipoteği.
(US) kefalet bonosu (borçlunun borcuna karşılık bina ve arsa dışındaki malvarlığını karşılık gösterdiği senet
rehin belgesi