check on

  1. (bir kimseyi/şeyi) sıkı kontrol altında tutmak, soruşturmak, araştırmak, murakabe/kontrol etmek, (bir
    kimse/şey hakkında) geniş tahkikat yapmak.
    He felt the police were checking on him so he left the country.
birinin iyi olup olmadığına bakmak Verb
birini kontrol etmek Verb
birşeyin yolunda gidip gitmediğine bakmak Verb
birşeyi kontrol etmek Verb
(US) firmanın sağlık ikramiyesi
bir şeyi kontrol etmek Verb
yükselen konjonktürü frenlemek Verb
üretimi frenlemek Verb
üretimi yavaşlatmak Verb
imalatı kısmak Verb
frenlemek Verb
üretimi frenlemek Verb
bir listedeki bir ismin yanına işaret koymak Verb
liste deki bir ismin yanına işaret koymak Verb
bir listeden ad okumak Verb
bir listeden isim okumak Verb
(bir kimseyi/şeyi) sıkı kontrol altında tutmak, soruşturmak, araştırmak, murakabe/kontrol etmek, (bir
kimse/şey hakkında) geniş tahkikat yapmak.
He felt the police were checking on him so he left the country.
bir telefon hattını kontrol etmek Verb
bir hususu kontrol etmek Verb
bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol etmek Verb
birinin işini yapıp yapmadığını kontrol etmek Verb
birinin birşeyi yapıp yapmadığını kontrol etmek Verb
birini kontrol etmek Verb
birşeyin doğru olup olmadığını öğrenmek Verb
birşeyin doğru olup olmadığını kontrol etmek Verb
birşeyin doğru olup olmadığını araştırmak Verb
(US) Br çek üzerinden alınan vergi
(US) Br bir çeki alıkoyma hakkı
çekin ödenmesini durdurmak Verb
(US) Br bir şeyi frenlemek Verb
çek üzerindeki imza
(US) çek üzerindeki imza