claim one's debts from sb

  1. Verb birinden alacaklarını istemek