claim reserve

  1. (sigorta şirketi) hasar tespit masrafları karşılığı
hasar tespit masrafları karşılığı
(IMF) yedek akçe talebi