claim settlement

  1. hasar tesviyesi
  2. hasar tazminatının ödenmesi
bir talebin yerine getirilmesi