clot

  1. pıhtı.
  2. topak, top top olmuş şey.
  3. (bkz: cluster ).
  4. ahmak, aptal.
  5. pıhtılaş(tır)mak.
  6. (süt) kesilmek.
    clotted cream: kaynatılmış sütten alınan kaymak.
  7. topaklanmak, top top olmak.
  8. tıkamak, tıkanmasına sebep olmak.