club law

  1. Noun zorbalık, anarşi, hak kuvvetlinindir ilkesi.
dernek kanunu
linç kanunu