cold facts

  1. Noun acı gerçekler
  2. Noun apaçık gerçekler