collection law

  1. Noun, Bankruptcy Law icra hukuku
Yardım Toplama Kanunu Proper Name, Law
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Proper Name, Law