combination bond

  1. bir devlet kurumu tarafından çıkarılan ve bir devlet teşekkülünün gelirinden ödenecek olan ancak söz
    konusu devlet kurumunun tam desteğine haiz tahvil