come alongside

  1. yanaşmak, bordaya gelmek.
bir gemiye yanaşmak Verb
bir geminin bordasına yanaşmak
bir geminin bordasına yanaşmak