come under the influence of sb

  1. Verb birinin etkisi altına girmek