come under the-of sb

  1. Verb biri tarafından farkına varılmak