commence business

  1. Verb işe başlamak
şirketlerin bütün şartları yerine getirdiğini ve işe başlayabileceklerini belirten belge
işe başlama belgesi