commence business

şirketlerin bütün şartları yerine getirdiğini ve işe başlayabileceklerini belirten belge
işe başlama belgesi