commission member

  1. Noun komisyon üyesi
  2. kurul üyesi
komisyon üyesi
üye devletler bu direktifin uygulanmasıyla ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerini komisyona bildirirler Noun