commit burglary

  1. Verb hırsızlık yapmak
binaya zorla girerek hırsızlık yapmak Verb