commit outrage

  1. Verb kanunlara karşı gelmek
  2. Verb edepsizce davranmak
  3. Verb zorbalık kullanmak