army

 1. Noun ordu: (bazı ülkelerde deniz kuvvetleri, bazılarında ise deniz ve hava kuvvetleri hariç) silahlı kuvvetler.

  regular army: muvazzaf ordu.
  standing army: daimî ordu, barış ordusu.
  to be in the army: asker olmak.
  join the army: askere gitmek, asker olmak, orduya katılmak.
  army of occupation: işgal ordusu.
  army group: ordular grubu.
 2. Noun or: iki veya daha fazla kolordudan oluşan askerî birlik.
  army-corps: kolordu.
  army ranks:
  askerî rütbeler:
  Field Marshal, Marshal, General, Lieutenant-General, Major-General, Brigadier-General, Colonel, Lieutenant-Colonel, Major, Captain, Lieutenant, Second-Lieutenant.
 3. Noun harp için eğitilmiş ve silahlandırılmış bireylerin tümü.
 4. Noun belirli bir maksatla örgütlendirilmiş bireylerin tümü.
 5. Noun büyük kalabalık.
  the army of unemployed: işsizler ordusu.
İrlanda Cumhuriyet Ordusu Proper Name, Organizations
ordunun efektif (göreve hazır) asker sayısı
(mesleği) asker olmak Verb
askerlik yapmak Verb
ordunun gövdesi Noun
ordunun büyük bölümü
ABD Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı. Noun
ordu komutanı
kuvvet komutanları Noun
millet-ordu işbirliği Noun, Politics-Intl. Relations
bir orduyu terhis etmek Verb
bir ordunun maneviyatını kırmak Verb
(US) Ordu Bakanlığı
bir ordunun yorgunluktan tükenmesi
askerden firar etmek Verb
orduyu terhis etmek Verb
askerlikten terhis
ordunun çözülüşü
askere gitmek Verb
askere yazılmak Verb
orduya yazılmış
orduya asker almak Verb
orduya yazılmak Verb
sahra ordusu
ÖSO Proper Name, Organizations
Özgür Suriye Ordusu Proper Name, Organizations
Ordu/Kara Kuvvetleri Komutanı. Noun
(mesleği) asker olmak Verb
gerilla ordusu
askerliğini kara kuvvetlerinde yaptı
memleket içinde üstlenmiş ordu
memleket içinde üslenmiş ordu
düşman ordusu
isyan eden ordu
İrlanda Cumhuriyet Ordusu: İrlandanın İngiltereden bağımsızlığını sağlamak için kurulmuş ve 1936'da İrlanda
hükümetince yasa dışı ilân edilmiş yeraltı örgütü.
işsiz ordu
askere gitmek Verb
orduya katılmak Verb
kara ordusu
orduya komutanlık etmek Verb
asker toplamak Verb
bir ordunun gövdesi Noun
orduya saldırılarda bulunmak Verb
ordu mensubu
ordunun askeri insan gücü
modern ordu Noun, Military
ordunun morali
bir ordunun hareketi
deniz hava kuvvetleri Noun
ordunun güzide elemanları Noun
bir ordunun ilerlemesi
muvazzaf ordu
bir ordunun ilerlemesi
orduya malzeme tedarik etmek Verb
asker toplamak Verb
ordu toplamak Verb
Kızıl Ordu, Sovyetler Birliği Ordusu. Noun
muvazzaf ordu
yedek ordu
istila ordusunun geri püskürtülmesi
yürüyüşe hazır ordu
hayır kurumu, fakirler için para, giyecek vb. toplayan dinî kuruluş. Noun
perişan ordu
(US) Ordu Bakanı
orduda hizmet vermek Verb
orduda hizmet etmek Verb
muvazzaf/daimî ordu.
kuvvetli ordu
bir ordunun geçimini sağlamak Verb
ordunun iaşesini temin etmek Verb
bir ordunun erzakını sağlamak Verb
yürüyen bir ordunun kuyruğu
anavatan ordusu.
kara kuvvetleri Noun, Military
orduyu savaşa/savaş düzenine sokmak.
bütün bir orduyu yok etmek Verb
levazım dairesi
levazım idaresi
Ordu Hava Kuvvetleri: 26.7.1947'de
Air Force ile birleştirilmiştir.
avcı karınca
(Dorylinae): Tropik ülkelerde büyük sürüler halinde yaşayan ve eklembacaklıları avlayan
bir tür karınca.
driver ant, legionary ant, doryline ant ile ayni anlama gelir.
Noun
Kara Havacılık Komutanlığı Proper Name, Organizations
palaska Noun, Military
(Br) Ordu Yönetim Kurulu
(Br) askeri idare
ordu yönetim kurulu
ordu müteahhidi
or general
ordu iaşe memuru
ordu müteahhidi
kolordu Noun, Military
(Br) askeri idare kurulu
askeri darbe
asker yeşili Adjective
ordular grubu
ordu rütbeleri listesi
ordu manevraları Noun
ordu manevraları Noun
ordu bakanı
istila ordusu
kurtuluş ordusu
işgal ordusu
hilafet ordusu Noun, Politics-Intl. Relations
işsizler ordusu
işçi ordusu
karacı
kara subuyı
subay
askeri devriye
asker maaşı
ordudan emekli
(Askerî Postahane).
asker postanesi
ordu ikmali
ordu ikmal
askeri baskın
(US) askeri hiyerarşi
silsile-i meratip
askeri barikat
cephe gerisi
Kara Harp Akademisi Proper Name, Military
askeri erzak
kadro dışı bırakılmış ordu malları satış yeri
ordunun idareyi ele alması
asker talim sahası Noun
asker üniforması Noun, Military
gazi Noun, Military
asker oyu
ordu bütçesi
(US) harp akademisi
on bin kişilik ordu
bir savaşta orduya katılmak Verb
orduya erzak ikmali yapmak Verb
orduya erzak tedarik etmek Verb
orduyu sefere hazır tutmak Verb
kara ordusu kurtuluş ordusu
avukatlık yapmak üzere ordudan ayrılmak Verb
orduyu alârma geçirmek/savaşa hazır hale sokmak.
yeni askere alma ile orduyu tamamlamak Verb
ASALA Proper Name, Organizations
irlanda cumhuriyet ordusu
Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu Proper Name, Organizations
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu Proper Name, Political Parties