mania

 1. Medicine-Health mani
 2. Noun tutku, düşkünlük, merak, iptilâ.
  She has a mania for (driving) fast cars. He's got car mania. a mania
  for ice-cream/for saving things.
 3. Noun, Psychology taşkınlık sayrılığı, cinnet: kişinin sevinç, güven ve her türlü devimsel etkinliklerinin düzgülü olmayan
  bir biçimde arttığı ve bazen aşırı şiddet hareketlerine yol açtığı ruh sayrılığı.
manyaklık
“ … taşkınlığı, … deliliği/cinneti, aşırı … tutkusu/iptilâsı”
ör.: megalomania, bibliomania. Suffix
anormal takip ediliyorum duygusu
 1. barrier
 2. hindrance
 3. stop
 4. check
 5. jump
 6. molehill
 7. clock
 8. wall
 9. backset
 10. barrage
 11. boom
 12. gate
 13. shield
 14. hub
 15. kerb
 16. curb
 17. cut-off
 18. hurdle
 19. let
 20. snag
 21. balk
 22. handicap
 23. bar
 24. barricade
 25. obstacle
 26. traverse
 27. remora
 28. stay
 29. block
 30. blockade
 31. cramp
 32. cumber
 33. cumbrance
 34. dike
 35. embarrassment
 36. entanglement
 37. fetters
 38. hamper
 39. hedge
 40. holdback
 41. impedient
 42. impediment
 43. morass
hamper
handicap
cramp
barrier
bar
inclosure
obstacle
holdback
let
hedge
stumbling block

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. Engel, hâil