function

 1. Noun, Engineering fonksiyon
 2. Noun iş, görev, vazife.
  The brain performs a very important function: it controls the nervous system of the body.
 3. Noun tören, merasim.
  The minister has to attend all kinds of official functions, such as welcoming foreign
  guests of the government, opening new schools and hospitals.
 4. Noun toplantı, davet.
  “You look as if you're dressed for some function or other.” “Yes, I'm going to a friend's wedding.”
 5. Noun başkalarına bağlı olarak değişen olay/nitelik/şey.
  The size of the crop is a function of the quality
  of the soil and the amount of rainfall.
 6. Noun, Mathematics işlev, fonksiyon, tâbi: (a) verilen bir kümenin her elemanına aynı/farklı kümenin bir elemanını tekabül
  ettiren matematik bağıntı, (b) değeri başka bir çokluğa bağlı olarak değişen çokluk.
 7. Noun, Geometry (a) üçgenin kenarları ile açıları arasındaki bağıntı (sinüs, kosinüs vb.), (b) hiperbolik işlev.
 8. Noun, Grammar işlev: tümce kuruluşunda dil elemanlarının dilbilimsel görevi.
  function word: işlevsel sözcük,
  iki sözcük arasındaki ilişkiyi gösteren sözcük.
 9. Noun işleme, çalışma.
 10. Intransitive Verb işlemek, çalışmak, görevini yapmak.
  The engine doesn't function. The machine won't function properly
  if you don't oil it well.
işlevsel Adjective
işlevsel farklılaşma Noun
böbrek fonksiyonu testleri Noun, Medicine
görevi dışında
solunum fonksiyon testi Noun, Medicine
akciğer fonksiyon testi Noun, Medicine
pulmoner fonksiyon testi Noun, Medicine
sevk ve idare fonksiyonu
sevk ve idare görevi
kabule şayan karar fonksiyonu
(markanın) reklam görevi
reklam görevi
danışmanlık fonksiyonu
danışmanlık görevi
ilgin işlev.
cebirsel işlev
tali görev
yardımcı görev
bankacılık görevi
Bessel işlevi,
x2 y" + x y' + (x2 - a2) = 0 diferansiyel denkleminin çözümleri.
üçgenölçüsel işlev, trigonometrik fonksiyon.
tüketim fonksiyonu
maliyet fonksiyonu
birikimli dağılım işlevi.
istişare işlevi
talep fonksiyonu
ikame mallar
taleple
gelir ve kredi kolaylıkları gibi talebi etkileyen konular arasındaki ilişki
şube işleri Noun
emaneten saklamak için bankanın üstlendiği işlev

differential coefficient olarak da bilinir
mat. türev, müştak.
yasama işlevini bozmak Verb
iki amaçlı
ekonomik işlev
birinin işlevlerine tecavüz etmek Verb
girişimcilik işlevi
yürütme erki
icra fonksiyonu
yürütme görevi
belirtik işlev, açık fonksiyon. implicit function.
finansman fonksiyonu
bir görevi yerine getirmek Verb
hükümet görevi
bireyin mallara olan talebini belirli bir yararlılık seviyesindeki fiyatlar yoluyla açıklayan fonksiyon
malın fiyatındaki bir değişiklik Hicks'in talep fonksiyonuna yalnızca bir etki yapar
Hicks'in talep fonksiyonu
Yararlılık seviyesi sabit tutulduğunda
o da ikame etkisidir
fahri fonksiyon
ithalat fonksiyonu
yatırım fonksiyonu
kaza fonksiyonu
adli görevler
kazai yetki ve kuvvete dayanılarak yapılan etkinlikler
işlevsizlik
yasama işlevi
kanun koyma görevi
doğrusal fonksiyon
borç verme işlevi
(bankacılık) borç verme işlevi
tersüstel işlev, logaritmik fonksiyon.
yönetici görevleri Noun
yöneticilik işlevi
bileşen dağılım işlevi
bileşen olasılık yoğunluk işlevi
annelik işlevi Noun, Psychoanalysis
arabuluculuk işlevi
şebeke aktarma işlevi
resmi görevler
kamu görevi
resmi görev
bir işlevi yerine getirmek Verb
planlama işlevi
fiyat saptama işleri Noun
fiyat saptama işlevi
olasılık yoğunluk işlevi.
olasılık yoğunluk fonksiyonu Noun, Statistics
olasılık işlevi.
üretim fonksiyonu (çeşitli karışımlar ve miktarlardaki girdilerden mümkün olan en çok çıktıyı sağlamayı tanımlayan bir fonksiyon
üretim fonksiyonu
bir firmanın üreteceği miktar
girdilerinin maliyeti ve kâr düzeyi ile ilgili işlev
kamu görevi
denetim işlevi
böbrek fonksiyonu Noun, Medicine
böbrek işlevi Noun, Medicine
renal fonksiyon Noun, Medicine
perakendeci işlevi
bir ürünü desteklemek için ne kadar çok reklam
satış teşvik ve halkla ilişkiler çalışmaları yapılırsa satışların o ölçüde artabileceği ilişkisi
seçme işlevi
satış fonksiyonu
yalınç işlev.
toplumsal işlev
toplumsal refah fonksiyonu
toplum görevleri Noun
belirli görevler
devletin fonksiyonu
lineer fonksiyon
vergi ile ilgili görev
maliyenin fonksiyonları Noun
üçgenölçüsel işlev, trigonometrik fonksiyon. Noun
değerlendirme işlevi
birine bir görev vermek Verb
kan dolaşımı veya sindirim sistemi gibi hayat için gerekli doğal faaliyetler
sosyal yardım işlevleri Noun
iş işlevi: maddeden elektronu ayırabilmek için gerekli minimum erke/enerji. Noun
… işini görmek, -e yaramak.
işlev kodu
işlev sayısı
işlev elemanı
işlev üreticisi
işlev birimi
bütün finansal alanlarda iş görmek Verb
her türlü mali alanda iş görmek Verb
işlev tuşu Information Technology
işlev tuşları Noun
bir komitenin işlevi Noun
bir yargıcının işlevi
eşgüdümleme işlevi
eğitimin işlevi
paranın işlevi
devletin fonksiyonu
kullanım değeri
arızasız çalışmak Verb
işlev-sözcük: iki sözcük arasındaki ilişkiyi gösteren ya da başkası yerine geçen sözcük (zamir, edat, bağlaç vb. gibi). Noun
... ile ters orantılı olmak Verb, Mathematics
... ile doğru orantılı olmak Verb, Mathematics
bütçenin ekonomik fonksiyonu
hâkim sıfatıyla
doğal işlev üretici
doğa yasası işlev üretici
bir fonksiyon üstlenmek Verb
sosyal yardım işlevleri Noun
babalık işlevi Noun, Psychoanalysis