method

 1. Noun yöntem, usul, metot.
  scientific methods.
 2. Noun yol, tarz, gidiş, minval.
  That's not a good method for making people like you: İnsanlara hoş görünmenin
  yolu bu değildir.
  By that method, it would take 5 people 6 days to complete the work: Bu gidişle işi 5 kişi 6 günde tamamlayabilir.
 3. Noun kural, kaide, düzen, nizam.
 4. Noun plân.
sonlu eleman yöntemi Noun, Construction
erişim yöntemi Information Technology
tahakkuk yöntemi Noun, Accounting
aktüaryal yöntem
bir metod benimsemek Verb
abece yöntemi
amortisman yöntemi
taksit metodu
rant metodu
sabit değerlerin hesap döneminin başında ve sonunda biçilen değerler arasındaki farka dayanarak amortisman
karşılığını bulma yöntemi
değerleme yöntemi
onaylanmış yöntem
yaklaştırma yöntemi
objektif maliyet rakamlarının bulunmaması durumunda
reklam ödeneğinin tahmini maliyete dayandırılarak saptandığı bir yöntem
isteğe bağlı yöntem
soru sorulan kişiye bir galvanometre takılarak avuç işlerinin terleme farklılıklarıyla yapılan reklamın
etkinliğinin ölçüldüğü yöntem
uyandırma yöntemi
değer biçme yöntemi (bir reklam ödeneğini son bütçe döneminde satılmış olan parça başına belirli bir değere dayandırma yöntemi
bilanço esası Noun, Accounting
temel stok değerleme yöntemi (elde bulundurulması gereken asgari stokun en düşük birim maliyetiyle mevcut
stok miktarı ve asgari stok miktarı arasında
temel stok değerlendirme yöntemi
temel uzaktan iletişim erişim yöntemi
fatura çıkarma yöntemi
ana hesapların tali hesaplarla kontrol yöntemi
defter tutma yöntemi
bütçeleme yöntemi
iş yöntemi
(satış temsilcileri için) vaka inceleme yöntemi
işletme hesabı esası Noun, Accounting
stok gruplarını ayrı ayrı değerlendirme yöntemi
karşılaştırma yöntemi
birleşik dayanma süresi yöntemi
bağlama usulü
tutarlı yöntem
kota sistemi
ithal malların miktar olarak belirli sınırlamalara tabi olması
maliyet hesaplama yöntemi
maliyet yöntemi Noun, Accounting
amortisman oranının bir formül yardımı ile hesaplandığı,
tümdengelim yöntemi
amortisman yöntemi
amortisman metodu
keşfetme yöntemi
(radyo yayını) dinleyiciye soru sorma yöntemi
doğrudan posta yöntemi
doğrudan doğruya posta yöntemi
doğru yöntem (cari hesaplarda kullanılan bir faiz hesaplama yöntemidir
indirgenmiş nakit akımları yöntemi Noun, Accounting
indirgenmiş nakit akışı yöntemi Noun, Accounting
azalan değer yöntemi
dağıtım yöntemi
ekonomik yöntem
yaratılmış hak yöntemi
net yatırım değeri yöntemi
özsermaye yöntemi Noun, Accounting
araştırma yöntemi
igiç (ilk giren, ilk çıkar) yöntemi
sabit yüzde yöntemi
tahmin yöntemi
boya tutmalarına göre bakterileri sınıflandırma yöntemi: çiçek moru
(gentian violet) ve iyot eriyiği
ile boyanıp alkole batırılınca mor boyayı tutan bakteriler Gram-pozitif, tutmayanlar Gram-negatif diye sınıflandırılır.
Noun
brüt kâr yöntemi Noun, Accounting
(envanter) brüt kâr metodu
Heksal Hegil metodu
tarihsel yöntem.
bireysel sorumluluk metodu (iki veya da fazla sigorta ile temin edilen hasarın bölüştürülme metodu ,
her bir sigortacının sorumluluğu ayrı ayrı hesapl
dolaylı soru sorma yöntemi
tüme varım metodu
sanayi metodu
eğitim yöntemi
stok değerleme yöntemi
stok kalemlerini ayrı ayrı değerlendirme yöntemi
usulsüzlük
en küçük kareler yöntemi
en küçük kareler metodu
sgiç (son giren, ilk çıkar) yöntemi
gör-belle yöntemi: okuyup yazmayı önce harf ve hecelerden başlayarak değil, yazılı bütün sözcükleri gösterip belleterek öğretme. Noun
üretim yöntemi
iş gelişim ve piyasa araştırma yöntemi
(reklamcılık) iş gelişim ve piyasa araştırma yöntemi
Montessori yöntemi: okul öncesinde erken beceri kazandırmaya yönelik, duygusal ve devimsel yetişmeye önem veren öğretim yöntemi. Noun
nefelometrik yöntem Noun, Biochemistry
nefelometri yöntemi Noun, Biochemistry
(gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarını belirli bir iskonto oranıyla bugünkü değere indirgedikten sonra
bunları karşılaştırmak suretiyle projeleri değ
net bugünkü değer yöntemi
yeni yöntem
tümevarımsal yöntem
gözleme dayalı yöntem
çalışma yöntemi
işletme yöntemi
geri ödeme yöntemi
geri ödeme yöntemi
satışların yüzdesi yöntemi (reklam bütçesini saptarken , bunun satışların parasal değerinin belirli bir
yüzdesi olarak kabul edilmesini öngören yöntem
aralıklı envanter yöntemi Management
sürekli envanter yöntemi Management
kendi kendini yetiştirme yöntemi
tekrar para yatırma yöntemi (belirli bir dönem içinde beklenen tüm net kârı reklam harcamalarında kullanmayı
öngören reklam bütçesi yapma yöntemi
pratik metod
pratik yöntem
pratik metot
(US) (götürü-parça başına) fiyat yönetimi
fiyat yöntemi
fiyat saptama yöntemi
baskı yöntemi Noun, Textile Industry
üretim yöntemi
tv'de yöntemi
reklam yöntemi
nitel yöntem Noun, Anthropology
nicel yöntem Noun, Anthropology
kur saptama yöntemi
(sigorta) prim saptama yöntemi
kayıt yöntemi
bir yöntemi geliştirmek Verb
azalan tutarlarla amortisman ayırma
geri ödeme şekli
perakende fiyatla değerleme yöntemi
satış yöntemi
bilimsel yöntem, ilmî usul.
bilimsel yöntem Noun, Psychology
kestirme yollar
itfa fonu yöntemi
karmaşık yöntem
istatistik yöntemi
eşit paylı amortisman metodu Noun, Accounting
eşit paylı amortisman yöntemi
üslup ve yöntem Noun
yıl sayıları toplamı amortisman yöntemi
toplama yöntemi
yıl sayıları toplamı yöntemi
vergi kredi yönetimi
(US) vergi kredisi yöntemi
ayrı vergilendirme
vergilendirme yöntemi
öğretim metodu
deneme yöntemi
toplam değerleme yöntemi
eğitim yöntemi
üretim birimine göre amortisman yöntemi
hizmet birimine göre amortisman yöntemi,
bilanço esasına göre Adverb, Accounting
işletme hesabı esasına göre Adverb, Accounting
işletme hesabı esasında Adverb, Accounting
doğru yöntem
değerlendirme yöntemi
ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi
çok denenmiş
metodlu çalışmak Verb
çalışma metodu
işletme tarzı
çalışma saatlerine göre amortisman yöntemi
uygulama yöntemi
yaklaşım tarzı
değerlendirme usulü
hesaplama usulü
hesaplama yöntemi
hesaplama şekli
tazminat usulü
telafi etme şekli
hesaplama yöntemi
inşaat tarzı
amortisman usulü
gönderme tarzı
finansman tarzı
araştırma şekli
bağlama usulü
vergi toplama usulü
yönetim şekli
çalışma şekli
ambalaj şekli
ödeme şekli
hattı hareket
üretim yöntemi
geri ödeme şekli
artık metodu
vergi salma şekli
öğretme yöntemi
öğretim metodu
değerlendirme şekli
oy verme şekli
çalışma şekli
yapım yöntemi Noun, Occupational Safety
uygulama yöntemi Noun, Occupational Safety
metod etüdü
metot etüdü
muafiyet yöntemi (çifte vergilendirme anlaşması
endirekt amortisman yöntemi
muhasebede taksitli ödeme metodu
taksitli ödeme metodu Noun
yeni aydınlatma yöntemi
maliyet muhasebesinde işlem yöntemi
delikli kart sistemi
yedek parça yoluyla amortisman
Amerikan muhasebe yöntemi
yapım yöntemi Noun, Occupational Safety
uygulama yöntemi Noun, Occupational Safety