few

 1. az, azıcık.
  I have few bread left. Which of you have fewest mistake?
 2. çok az, pek az, nadir.
  few artists live luxuriously: Artistlerin pek azı lüks içinde yaşar.
  There
  are few people more than 200 cm tall: Boyu 200 cm'den uzun olan insan çok azdır.
 3. birkaç, bazı.
  few of them came: Onlardan bazıları/birkaçı geldi.
  the next few days: önümüzdeki
  birkaç gün.
  Can you stay a few days longer?
 4. az miktarda, biraz, birkaç (tane).
  Send me a few.
partisine birkaç üye daha kazanmak Verb
birkaç
tek tük
çok sayıda, (bir) hayli, … larca.
a good few weeks: haftalarca.
You'll have to wait a good few weeks.
bir hayli, bir çok.
I spent a good few years of my life there.
mutlu azınlık
çok sayıda, (bir) hayli, … larca.
a good few weeks: haftalarca.
You'll have to wait a good few weeks.
sayılı
çok az Adjective
birçok, çok sayıda/miktarda, pek çok, bir hayli.
He has quite a few books. I spent quite a few years of my life there.
bir miktar, birkaç.
azınlık, pek az kimse(ler).
The power and wealth are concentrated in the hands of the few.
nadir, pek seyrek.
çok/pek seyrek.
In Nevada the towns are few and far between: Nevadada kasabalar pek seyrektir.
pek nadir, seyrek, kırk yılda bir.
az teklif
(borsa) az teklif
(borsa) az ciro
beş on kuruş
bilgi kırıntısı
birkaç gün önce
gençlikteki tek tük kaçamak
birkaç istisna dışında
ancak, … bile değil.
Some workers earn as few as $300 a month: Bazı işçiler ayda ancak 300 dolar kazanıyorlar.
çoğunluğu elde etmek için birkaç oy eksik olmak Verb
az şeyle yetinen kimse olmak Verb
iki-üç günde bir
bir ziyareti birkaç gün uzatmak Verb
lüks hayattan epey uzak olmak Verb
birine bilgi vermek ya da deneyiminden söz etmek Verb
kırk tarakta bezi olmak Verb
fazla içmek, (içkiyi) fazla kaçırmak, sarhoş olmak.
Last night we have had a few too many.
birkaç sıyrıkla paçasını kurtardı
birine yardımcı olacak birkaç not yazıvermek Verb
birkaç gün uzak kalmak Verb
istasyona birkaç saniye mesafede olmak Verb
istasyona birkaç saniye mesafede oturmak Verb
birkaç söz söylemek Verb
...'enlerin sayısı az değildir.
birkaç lira üstünde durmamak Verb
(a) az konuşur, suskun.
a man of few words. (b) veciz, özlü.
bazı kusurlar göstermek Verb
sadece birkaç parça eşyası olmak Verb
biriyle birkaç gün geçirmek Verb
derse başlamadan birkaç söz söylemek Verb
biraz teselli bulmak Verb
kısa bir konuşma yapmak Verb
tatil için birkaç kuruş bir araya getirmek Verb
bir dosta birkaç satır karalamak Verb
birkaç söz karalamak Verb
birini birkaç dakika görmek Verb
birini birkaç dakikalığına görmek Verb
birkaç dakika kalmak Verb
soluk almak için işi bırakmak Verb
çoğunluğu elde etmek için birkaç oyun eksik olması
acele birkaç satır yazmak Verb