common cause

  1. ortak sonuç
  2. ortak gaye
ortak amaç edinmek Verb
aynı gaye uğrunda birleşmek, (bir şeyi) müşterek dava/amaç edinmek, işbirliği yapmak, tarafını tutmak.
... ile işbirliği yapmak Verb
biriyle ortak gaye edinmek Verb