common cause

ortak amaç edinmek Fiil
aynı gaye uğrunda birleşmek, (bir şeyi) müşterek dava/amaç edinmek, işbirliği yapmak, tarafını tutmak.
... ile işbirliği yapmak Fiil
biriyle ortak gaye edinmek Fiil