1. İsim baba, peder.
  The fathers and mothers of the schoolchildren. to act like a father.
 2. İsim ata, cet, soy.
  Play the heavy father: büyük baba tavrı tavrı takınarak çok ciddî öğüt vermek.

  talk someone like a father: birini azarlamak.
 3. İsim kurucu, bâni, müessis, mucit, icat eden kimse.
  Atatürk is the father of the Turkish Republic. A.G.
  Bell was the father of telephone.
 4. İsim koruyucu, manevî baba.
  a father to the poor.
 5. İsim papaz.
  father confessor: günah çıkaran papaz.
  Holy father: Papa.
  father of lies: şeytan.
 6. İsim (yaşlılara saygı ifadesi olarak) baba, peder.
 7. İsim bir cemiyetin/meslekî kuruluşun en yaşlı/kıdemli üyesi.
  father of the House: Avam Kamarasının en kıdemli üyesi.
 8. İsim (bir şehirde) ağa, eşraf, ilerigelen.
  the city fathers: şehrin eşrafı/ileri gelenleri.
 9. İsim öncü, mübeşşir, ilk model.
  The horseless carriage was the father of the modern automobile.
 10. İsim Allah, Cenabı Hak.
 11. İsim (eski Romada) senato üyesi.
 12. Geçişli Fiil baba olmak.
 13. Geçişli Fiil icat/ibda/tesis etmek, yaratmak, meydana/vücude getirmek.
 14. Geçişli Fiil babalık yapmak, baba gibi davranmak/bakmak.
 15. Geçişli Fiil (bir çocuğun) babası olduğunu ikrar etmek.
 16. Geçişli Fiil kendine maletmek, kendinin olduğunu kabul etmek.
 17. Geçişli Fiil babalık görevi vermek.
  father a child upon someone: babası budur diye çocuğu üstüne atmak.
babasının modeli olmak Fiil
(anasına değil de) babasına çekmiş
babasının mesleğini sürdürmek Fiil
okuldan dosdoğru babasının işine girmek Fiil
bir özelliği babadan tevarüs etmek Fiil
babasının firmasına girmek Fiil
babaya saygı borçlu olmak Fiil
çocuğu kendi evinde evlatlık olarak büyüten baba
evlatlığın babası İsim
babalık
baba otoritesi
biyolojik baba İsim, Tıp
noel baba
Hristiyanlığın ilk zamanlarındaki dinî metinleri kaleme alan yazar.
babalık, çocuğu evlâtlık edinen adam.
koruyucu baba İsim, Aile Hukuku
kurucu, bâni: bir kurumun, fikrin, doktrinin kurucusu. İsim
ABD Kurucu Meclis üyeleri: 1787'de Filadelfiyada toplanan ABD Anayasa Meclisi üyeleri. İsim
ABD Başkanı. İsim
kodaman, büyük mevki sahibi kimse. İsim
Kodak Şirketi'nin popüler adı
(US) Büyük Sarı Baba
babalı
Papa.
tıpkı babası gibi
gayri meşru bir çocuğun tabii babası İsim
Lord's Prayer
(birini) şiddetle azarlamak/paylamak.
jigolo
gayri meşru çocuğun babası olarak bilinen kimse
babanın vesayeti altında kalmak Fiil
baba olarak bilinen kimse
üvey baba
bir kitabı bir yazara atfetmek Fiil
bir çocuğu birine atfetmek Fiil
bir dergi yazısını birine atfetmek Fiil
Noel Baba. İsim
baba kompleksi
(kilisede) günah çıkaran papaz. İsim
sırdaş, kendine sır tevdi edilen kimse. İsim
manevî baba, ideal baba, baba yerine konulan adam. İsim
manevî baba, ideal baba, baba yerine konulan adam. İsim
şeytan
baro başkanı
atfetmek, maletmek, üstüne atmak.
father sth on someone: bir şeyi birine atfetmek/yükletmek.
aslını/ceddini/menşeini belirlemek/tespit etmek.
baba yerine konan şahıs
zamanın somut sembolü.
babanın işi
Babalar günü, Haziran ayının 3'üncü Pazar günü. İsim
babalık etmek Fiil
birine babalık etmek Fiil
babadan oğula geçmek Fiil
baba tarafından kardeş
baba tarafından üvey kızkardeş
kuşaklar boyunca babadan oğula geçmiş olmak Fiil
oğlu ile babasının arasını yapmak Fiil
babasının oğlu
Armut dibine düşer.
evli ve ... çocuk babası Sıfat
baba tarafından
kaygısızca hareket etmek Fiil
baba tarafından akraba
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh İsim, Din ve İnanç