comply

  1. Intransitive Verb (koşullara/şartlara/isteklere/emirlere vb.) uymak, razı olmak, boyun eğmek, mutavaat/muvafakat/riayet/itaat
    etmek, imtisal etmek (bazen sonuna
    with gelir).
    People who refuse to comply with the law will be punished. They asked him to leave and he complied.
  2. Intransitive Verb kibar/yatıştırıcı/uzlaştırıcı olmak.
riayet etmek Verb
iflas ihbarına uymak Verb
sözleşmedeki bir maddeye uymak Verb
bir kanuna uymak Verb
kanuna uymak Verb
talebi karşılamak Verb
talebi yerine getirmek Verb
ricayı karşılamak Verb
ricayı yerine getirmek Verb
vadeye uymak Verb
bir vadeye uymak Verb
zaman süresine riayet etmek Verb
müddete riayet etmek Verb
bir trafik sinyaline uymak Verb
trafik sinyaline uymak Verb
bir ricayı yerine getirmek Verb
gerekli bütün formalitelere uymak Verb
emre uymak Verb
bir emre uymak Verb
şartlara uymak Verb
talimata uymak Verb
alınan talimata göre hareket etmek Verb
usul hukukunun şartlarını yerine getirmek Verb
kurallara uymak Verb
birinin arzu suna uymak Verb
birinin arzusuna uymak Verb
şartlara uymak Verb
sözleşmenin maddelerine riayet etmek Verb
bir sözleşmenin maddelerine riayet etmek Verb
şartlara uymak Verb
kurallara uymak Verb
kurallara uymak Verb
şartlara uymak Verb
bir süreye uymayı ihmal etmek Verb
bir trafik sinyaline uymamak Verb
trafik sinyaline uymamak Verb
şartlara uymamak Verb
mahkemenin talimatına uymamak Verb
itaat etmeme
zaman sınırını aşma