composite check

  1. parasının yatırılmış bulunduğu kuruma bir hesap sahibinin ödemeleri yapıp
  2. toplamı hesaptan mahsup etmesi için gönderdiği karma ödeme listesi