compounding a felony

  1. karşılık mukabilinde bir suçluyu takipten vazgeçme