confusing

  1. Adjective şaşırtıcı, zihni karıştırıcı, karışık, müphem, muğlâk.
    It is very confusing: Son derece şaşırtıcı bir şey.