constitutional challenge

  1. Noun, Law anayasaya aykırılık iddiası