construct

  1. yapmak, çatmak, kurmak, bina/inşa etmek, tertiplemek.
    to construct a bridge/a building/an airplane.
    The house was constructed in 4 months.
  2. Geometry çizmek, resmetmek.
    to construct a triangle.
  3. yapı, bina, yapılan/bina edilen şey.
  4. Psychology deneysel kavram: basit fikir ve izlenimlerden oluşturulan geniş kavram.
bina yapmak Verb
fabrika kurmak Verb
kuram kurmak Verb
uçak yapmak Verb