contractual claim

  1. sözleşmeye bağlı talep
  2. sözleşmede öngörülen hususun talebi