control the economic life of a region

  1. Verb bir bölgenin ekonomik hayatını kontrol altında tutmak