control the economic life of a region

  1. Fiil bir bölgenin ekonomik hayatını kontrol altında tutmak