1. İsim, Ekonomi firma
 2. İsim, Ekonomi işletme
 3. Askerlik bölük
 4. : şirket(i).
 5. İsim topluluk, grup, arkadaş, dost, arkadaş topluluğu.
  He is good company: İyi arkadaştır/hoşsohbettir/arkadaş
  canlısıdır.
  He is bad company: Arkadaşlığı çekilmez/cansıkıcıdır.
  A man is known by the company he keeps: İnsan arkadaşından belli olur.
  to keep/get good (bad) company: iyi (kötü) arkadaş edinmek.
 6. İsim eşlik, refakat, arkadaşlık/eşlik edenler, arkadaşlar, beraberindekiler.
  in company with … : … eşliğinde.
 7. İsim dostluk, ahbaplık, arkadaşlık.
  I prefer his company to that of most people.
 8. İsim misafir(ler), davetli(ler).
  We're expecting company: Misafir bekliyoruz.
  We've got company:
  Misafirimiz var.
  We're having company for the weekend.
 9. İsim birlik, cemiyet.
 10. İsim ortaklık, şirket, kumpanya.
  holding company: holding şirketi, ana ortaklık.
  joint-stock/limited
  (liability) company: anonim şirket.
  mutual company: sermayesiz ortaklık.
  parent company: ana şirket.
  subsidiary company: tali/bağlı şirket.
  company man: şirket adamı, işçilerin değil şirket yöneticilerinin tarafını tutan kimse.
  company store: özel satış mağazası.
 11. İsim ortak(lar), şerikler, şürekâ.
  G. Higgins and company.
 12. İsim (Orta Çağda) lonca, esnaf birliği.
 13. İsim, Askerlik2 bölük.
  company commander: bölük komutanı.
  get one's company: yüzbaşı olmak.
 14. İsim, Denizcilik tayfa, mürettebat.
  ship's company: gemi tayfası.
 15. İsim itfaiye bölüğü.
 16. İsim, Tiyatro topluluk, trup.
  National Theater company.
 17. İsim arkadaşlık/eşlik/refakat etmek.
bir şirkete hayat sigortası yaptırmak Fiil
(Br) bir şirkete hayat sigortası yaptırmak Fiil
Yabancı Şirketler, Kurum ve Kuruluşların Tüzel Kişiliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
zorla biriyle arkadaşlık yapmayı istemek Fiil
birine sinek gibi yapışmak Fiil
anonim şirket İsim, Medeni Hukuk
sigorta şirketinden talepte bulunmak Fiil
şirketlerin uyrukluğu İsim, Uluslararası Hukuk
kibarlaşmak, edebini takınmak.
bir şirkete kendi damgasını basmak Fiil
bir şirkete hayat sigortası yaptırmak Fiil
reasürans sigorta şirketi
hava şirketi
yavru şirket
bağlı şirket
(Br) bağlı şirket
hayat sigortası şirketi
açık artırma ile satış yapan şirket
denetleme şirketi
havacılık şirketi
sahte tv
sahte şirket
nakliyat şirketi
kartel firması
imtiyaz beratı olan şirket
(Br) aile şirketi
kardeş şirket
inşaat şirketi
danışmanlık firması İsim, İşletme
bağlı şirket (yasal olarak bağımsız kişiliğe sahip olmakla birlikte bir başka şirketçe kontrol edilen şirket
bir ya da daha çok sayıdaki şirketin hisselerinin yarısından çoğunu ya da tamamını elde tutmak amacı ile oluşturulmuş şirket
bir holdinge giren şirket
dolayısıyla da varlığı sona ermiş şirket
ölü şirket
paket tevzi şirketi
tahrip şirketi
(askerlik) tahrip bölüğü
feshedilmiş şirket
üretim çeşidini geniş bir alana yayan tv
rıhtım şirketi
belli bir hesap dönemi içinde muhasebe kayıtları fazlaca işlem görmemiş bir şirket
sevkıyat şirketi
ilaç şirketi İsim, İlaç ve Eczacılık Sanayii
elektrik şirketi
(US) yangın söndürme kolu
finans şirketi
yangına karşı sigorta şirketi
gıda maddeleri işleme şirketi
sevkiyat tvi
otelcilik şirketi
(Br) tüzel kişiliği olan ticaret şirketi
sanayii şirketi
sanayi şirketi
emisyon şirketi (menkul değer ihraç eden şirket
arkadaşlık etmek Fiil
(US) kiralanmış şirket
(US) türlü yollardan finanse edilen yatırım fonu
asansör şirketi
limited şirket
kötü arkadaş
kötü arkadaşlar
(Br) işletme şirketi
kendini zor geçindiren durumdaki şirket
parzarlama şirketi
pazarlama şirketi
'füzyon'
birleşme şirketi
birleşmiş şirket
birleşme birleşim füzyon şirketi
madencilik şirketi
karma şirket
otomobil firması
filmcilik şirketi
nota yayını yapan şirket
(Br) millileştirilmiş şirket
bir banka tarafından verilen borçların garantisi olarak aldığı hisse senedi ve değerli kâğıtları saklamak için kurulan şirket
faaliyet göstermeyen şirket
borçlu şirket
memleket dışında kurulan şirket
tek kişi tarafından yönetilen özel şirket
işletme sermayeli şirket
ana şirket
ana firma
ana ortaklık İsim, Hukuk
aynı niyette olmamak Fiil
tüzel kişiliği olmayan şirket
selef şirket (bir başka şirkete devredilen şirket
hazirun
(Br) en çok altmış ortağı olan limitet şirket
(US) holding şirketi
Avustralya ve Güney Afrika'da özel sınırlı sorumlu şirket
madenciliğe uygun bir arazi sahibi şirket
holding şirketi
araziyi alan madencilik şirketi
holding şirketi ya da ana şirket
halka açık şirket
halka açık limitet şirket
halka açık limited şirket
borsada işlem gören şirket İsim, İşletme
su gibi hizmetler sunan limited şirket
yayımcılık şirketi
yayımcılık tvi
demiryolu şirketi
plak firması
plak firması
kurulu şirket
bağlı şirket
yeniden teşkilatlanmış şirket
(US) hisseli komandit şirket
(US) hisse senetlerini paraya çevirme şirketi
(askerlik) bakım bölüğü
gemi yapım şirketi
yaşayan tv
devletin yönettiği şirket
vapur işletmesi
ardiye şirketi
holdingin yönetimindeki yavru şirkete bağlı şirket
mesaha ölçme şirketi
televizyon şirketi
tekstil şirketi
tiyatro kumpanyası İsim
üreticiden mal alıp satarak kazanç sağlayan şirket
tramvay şirketi
lehine devir yapılan şirket
nakliyat şirketi
hissedarların sorumluluğu sınırsız olan şirket
sınırsız sorumlu tv
borsada kaydı olmayan şirket
kanuni olmayan şirket
kamu hizmetleri (havagazı , su , elektrik) şirketi
su şirketi
iyi yönetilen şirket
toptan satın alan şirket
tasfiye edilmiş tv
(US) yıkılan şirket
(US) şirket vergi matrahı
şirket denetçisi
şirket sermayesi
şirket otomobili
sedan şirket (rizikoyu reasürans yoluyla devreden sigortacı ; re'sen yaptığı işin tamamını veya bir bölümünü
reasürör denilen diğer şirkete devrederek
(US) eşit haklara sahip olan şirket yönetim kurulu
şirket müşterisi
şirket borçu
şirketin kaybetme riskini azaltmak için farklı türde ürünler üretmesi veya bambaşka ticari faaliyetlere girişmesi
şirketin farklı ürünler üretmesi ya da değişik ticari faaliyetlere girişmes
şirket dosyaları İsim
şirket finansman sistemi
şirket dairesi
iş formüleri İsim
şirketler hukuku İsim, Hukuk
şirket borçları İsim
bayileri İsim
şirket dergisi
olası müşterileri ya da öteki gruplar için şirket tarafından düzenli olarak yayımlanan dergi
şirket borçları İsim
şirket memuru
kıdemli memur
şirket sahibi
işyeri emeklilik fonu
şirket başkanı
şirket profili
şirket promosyonu
şirket yayını
(Br) şirketin yeniden teşkilatlanması
personel alma memuru
şirketin ödenmiş bir masrafı iade etmesi
şirket bildirisi
şirket kararı
şirket satışları İsim
yönetim kurulunun işlerini ayarlamak Fiil
(US) şirketteki kıdemlilik süresi
şirket kıdemi
şirket sözcüsü
şirket kırtasiyesi İsim
şirket hissesi
(US) bir firmanın kendi işçilerini yararlandırmak için kurup işlettiği perakendeci dükkân
(US) şirketin kendi mağazası
şirketlerin bulunduğu şehir
şirket geleneği
şirket işçilerinin oluşturduğu sendika