conveyancing lawyer

  1. noter
  2. emlak devir ve temlik işleriyle uğraşan avukat