coopted member

  1. bir mecliste hizmet görenlerce seçilen yeni yönetici üye