copy approach

  1. metin rasyonel
  2. metin yaklaşımı
  3. metin rasyoneli