cottage hospital

  1. Noun kasaba hastahanesi, dispanser, sağlık yurdu.
  2. Noun birçok küçük binalardan oluşan hastahane.