cottage industry

  1. Noun ev sanayii: imalâtın fabrikada değil, işçilerin kendi evlerinde yapıldığı sanayi.