court proceedings

  1. Noun mahkeme muameleleri
  2. Noun mahkeme zabıtları
mahkeme kovuşturmasının durdurulması için başvuruda bulunmak Verb
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
bir mahkemenin tutanaklarını tutmak Verb