cover up one's track

  1. izini belli etmemek/gizlemek/örtmek, gizlice/sezdirmeden yapmak.