cover up

 1. (a) örtmek, sarmak, iyice giyinmek, kundakla(n)mak, sarıp sarmala(n)mak.
  to cover oneself up:
  kalın giyinmek.
  It's cold, cover up warmly. (b) gizlemek, (sır) saklamak, gizli tutmak.
  to cover up one's tracks: izini belli etmemek. (c)
  cover up for: (bir kimsenin) suçunu gizlemeye çalışmak, örtbas etmek.
izini belli etmemek/gizlemek/örtmek, gizlice/sezdirmeden yapmak.
bürümek Verb
delilleri örtmek Verb
birinin hatasını örtbas etmek Verb
birinin suçunu örtbas etmek Verb
birini korumak Verb
birşeyi saklamak Verb
birşeyin üzerini örtmek Verb
örtbas etmek Verb
birşeyi gizlemek Verb
örtbas etmek Verb
üzerini örtmek Verb
örtünmek Verb
örtbas (etme) gizleme, saklama, örtme. Noun