cow killer

  1. Noun sığır katili karınca
    (Dasymutilla occidentalis): G ve D ABD'de bulunan ve dişisinin zehirli iğnesi
    olan iri bir cins karınca.