create standards of official conduct

  1. Verb meslek davranış kurallarını saptamak