criminal conspiracy

  1. bir suç işleme konusunda anlaşma