crowd out

  1. -e yer bırakmamak, sıkıştırarak çıkarmak, dışarıya itelemek.
    Your article was crowded out of the magazine;
    I'm sorry: Dergide makalenize yer kalmadı, özür dilerim.
yer darlığından bir makaleyi gazeteye koymamak Verb
kalabalıkta arkadaşlarını seçmek Verb