cry on one's shoulder

  1. Verb merhamet dilenmek
  2. Verb sığınmak
birine sığınmak, acındırmak, merhamet dilenmek.